-
 
 
Hva er Fotsoneterapi?
 
 
 
Fotsoneterapi
 
 
 
Soneterapi er basert på et system av soner i føttene som gjenspeiler kroppens forskjellige organer og deler. Ved svakhet eller sykdom i et organ kommer det en ømfintlig fortykkelse i underhuden i den korresponderende sonen i foten. Soneterapibehandling består av punktmassasje av soner som har tilknytning til organet som er sykt eller svekket. Det er hovedsakelig fotsoneterapi som utøves i Norge. 
 
Soneterapi har vært praktisert i Norge siden 1960-tallet og er og er en av de vanligste formene for alternativ medisin.
 
Hvordan virker Soneterapi?
 
Fotsone er et helhetlig behandlings tilbud som behandler hele kroppen og dermed effektiv på det som er av plager/ sykdommer. Fotsone fremmer, setter farten opp på kroppens egen fantastiske evne til å fikse seg selv. Noen ganger kan denne evnen være sinket av forskjellige blokkeringer, da rettes dette fort opp ved sonebehandlingen.
 
Soneterapiens prinsipper går ut på at høyre fot/hånd representerer høyre kroppshalvdel og venstre fot/hånd representerer venstre kroppshalvdel. De forskjellige soner er lokalisert i den anatomiske rekkefølge de korresponderende organer og vev finnes i kroppen. Dersom et organ er svekket eller sykt vil underhudsvevet i den tilsvarende sonen kjennes hard, øm, stram og/eller smertefull.
 
 
FotsoneterapiDet er utarbeidet kart over soner i hender og føtter.
 
Nordmannen Charles Ersdal har gjort en stor innsats på dette området, og nå hans elev Terje Horpestad som har utarbeidet det ytterligere med gode dokumentasjoner og bøker. De har bidratt til å gjøre fotsoneterapien til en mer presis og effektiv form for medisinsk diagnostikk og behandling.
 
 
Sonesystemet i føtter og hender har utvilsomt en boikybernetisk funksjon:
Når vi går eller bruker hendene utsettes sonene for trykk og stress, og dette bidrar til å gjenopprette kroppens homeostase og stimulere regenerative prosesser i svekkede organer. Soner som tilsvarer vitale organer ligger relativt beskyttet i føttene slik at de ikke stimuleres unødig. Sonesystemene ser derfor ut til å ha en viktig fysiologisk funksjon og også å være hensiktsmessig plassert.
 
 
Fotsoneterapiens historie
Soneterapiens historie.
 
Soneterapien hører antakelig til den aller eldste legekunst med røtter langt tilbake i menneskehetens forhistorie. Det finnes bevis som tyder på at soneterapi har vært en viktig del av den gamle egyptiske legekunst. Den moderne soneterapien stammer fra Amerika. Den ble “oppdaget” i 1842, men var før den tid en del av de amerikanske indianernes folkemedisin. I begynnelsen av vårt århundre ble soneterapien videreutviklet og systematisert av den amerikanske øre-nese-hals legen William H. Fitzgerald. Hans sonesystem omfattet hele kroppen og ikke bare hender og føtter. Flexner-rapporten som i 1910 fastslo strenge vitenskapelige kriterier for amerikansk medisin medført at soneterapien ble utelukket fra den medisinske undervisning i USA. Den form for fotsoneterapi som senere har fått gjennomslag i alternativ medisin stammer fra en av Fitzgeralds elever, den osteopatiske legen Eunice Ingham.
 
Soneterapi anvendes for:
 
Luftveisplager, astma, bronkitt, lungebetennelse, bihuleproblemer, øre, nese, hals.
 • Mage-tarmproblemer, forstoppelse, diare, irritabel tarm, candida
 • Hormonell ubalanse, PMS, blødningsforstyrrelser
 • Muskel-skjelettplager, rygg-nakke, fibromyalgi, isjias, lumbago, musesyke
 • Styrke immunforsvaret, utrensning av avfallsstoffer
 • Stressrelaterte plager, stikninger i brystkassen, krampe i legg, svimmelhet, kvalme
 • Psykiske plager, depresjon, angst, utbrenthet, konsentrasjonsvansker
 • Barnløshet, prostata, migrene, impotens, høyt -lavt blodtrykk
 • Barn; mageproblemer, øre,nese,hals, søvnforstyrrelser, allergi-eksem, sengevæting, hyperaktivitet,
 • lese og skrivevansker,
 • dårlig konsentrasjon.
 
Soneterapi bør ifølge NIFABs kilder unngås ved:

Nye benbrudd eller benbrudd som gror
• Sår som ikke har grodd
• Symptomer på gikt eller inflammasjon i foten
• Slitasjegikt i foten eller ankelen
• Alvorlig karsykdom i legg eller fot
 
Ifølge NIFABs kilder bør personer med følgende tilstander utvise forsiktighet ved bruk av soneterapi:

Diabetes
• Hjertesykdom
• Pacemaker
• Ustabilt blodtrykk
• Kreft
• Aktive infeksjoner
• Psykiske lidelser
• Tidligere episoder av besvimelse
• Gallesten
• Nyresten
 
I tillegg:
Gravide: det har vært rapportert om livmorsammentrekninger ved behandling med soneterapi. De kan gi ubehag, og være svært ubehagelige, og kan i verste fall medføre fare for abort eller for tidlig fødsel.

Personer med visse diagnoser knyttet til blodomløpet og/ eller som har gjennomgått transplantasjoner, frarådes å bruke soneterapi.
 

 
Hvordan foregår behandlingen?
 
Soneterapeuten undersøker sonene i føttene. Dette gir soneterapeuten informasjon om hvilke organer eller vev som er affisert i det aktuelle sykdomsbilde. Men terapeuten vil også ha andre innfallsvinkler til å kunne danne seg en oppfatning av pasientens problemer og årsakene til disse. Terapeuten vil kunne supplere undersøkelsen med andre diagnostiske metoder. Det er viktig at terapeuten har visse medisinske kunnskaper/skjønn slik at han/hun vet å henvise pasienten til lege når dette er nødvendig.
 
Ved soneterapiutdanningen i Norge har man derfor lagt stor vekt på at terapeutene får en medisinsk basisutdanning. Det er vanlig at norske soneterapeuter også behersker andre former for alternativ medisin som urtemedisin og akupunktur. Soneterapibehandlingen består vesentlig av punktmassasje av soner. Teknikken kan variere. Sonene i føttene gjenspeiler hele kroppens funksjonstilstand og soneterapeuten etterstreber å utøve en helhetlig behandling, ikke bare behandling av den kroppsdel som gir manifeste symptomer.
 
Her spiller terapeutens medisinske kunnskaper og erfaring en viktig rolle. Umiddelbart etter behandlingen kan man kunne oppleve en forverring av symptomene, men dette vil etterfølges av en bedring som tegn på tilheling. Man vil samtidig kunne se tegn på bedret blod, lymfe – og energisirkulasjon, og tegn på økt utskillelse av avfallsstoffer som frigis til lymfen og blodet og deretter skilles ut via nyrer, tarm, lunger og hud.
 
Soneterapi og forskning.
 
Soneterapien har stor utbredelse i Skandinavia og mange andre vestlige land. Likevel foreligger det foreløpig relativt lite systematisk forskning og dokumentasjon av metoden. Det kan ha sammenheng med at metoden ligger nær opptil folkemedisinske tradisjoner, at den er lite ressurskrevende og i stor grad utøves på deltid. Det foreligger imidlertid et stort erfaringsmateriale som tyder på at soneterapi er en meget verdifull og anvendelig metode som allerede i dag spiller en viktig rolle i folkehelsen. Danmark er det landet som har kommet lengst innen forskning innen soneterapi i skandinavia. Her foreligger det en del rapporter ang utprøvinger og prosjekter over flere år der det er brukt som forebyggende helsearbeid i bedrifter. Resultatene er oppsiktsvekkende bra!
 
Posten i Danmark hadde prøveprosjektet over en 5 årsperiode og resultatet ble på hele 40% bedring i sykefraværet

Bruk av soneterapi og/ eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten.
 
 
Les mer om fotsoneterapi på:
 
 
 
  
 
 
Website Builder drives av Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.