-
 
 
Hva er øreakupunktur?
 
 
 
Øreakupunktur
Øreakupunktur er en form for soneterapi,hele kroppen,med sine organer,kjertler og vev har reflekssoner i øret.I øret vil man derfor finne en rekke punkter og soner,som er trykkømfintlige.
Ved hjelp av akupunkturnåler, behandles disse punktene i øret for å fremme en helbredende effekt i det organet sonen korresponderer til.
 
Hvordan virker behandlingen?
 
Øreakupunktur brukes til å forebygge og behandle forskjellige lidelser og plager.Når det oppstår ubalanse,svakhet,skade eller sykdom i kroppen,så gjenspeiles det i et eller flere trykkømfintlige punkter i øret.
Ved å behandle disse punktene,stimuleres forskjellige reaksjoner,som har til hensikt å styrke kroppens selvhelbredende evner.For å påvirke sonene brukes tynne akupunkturnåler,disse skal sitte i øret ca. 25 min. Det brukes også 
semipermanåler som kan bli værende i øret opptil 14 dager og dermed gi en forlenget effekt og smertelindring.

Det finnes flere spesialpunkter som påvirker det psykiske,Shen Men er kanskje et av de mest brukte,og betyr"Gudenes Port".Dette punktet demper angst og uro,psykiske tilstander,stress,smerter generelt og hodepine.
 
AuroculoterapiØreakupunktur - for hvem?

Øreakupunktur er en terapiform med et stort anvendelsesområde,den er skånsom og effektiv på både akutte og kroniske plager.Øreakupunktur er mye brukt ved avvenning,særlig ved røykeavvenning.Både barn og voksne kan bruke øreakupunktur,fint også for eldre mennesker.

Brukes ofte ved:


- Spenninger i muskulatur -smerter
- Lettere uro og stressrelaterte plager
- Depresjoner
- Menstruasjonsplager
- Hodepine
- Fordøyelsesplager
- Allergier
- Øre-nese-halsplager
- Infeksjoner
- Røykeavvenning
 
Reaksjoner etter behandling er ofte økt utskilling via urin og avføring. Det kan også oppstå en forverring av pasientens generelle tilstand før bedring skjer. I noen tilfeller vil pasienten ha behov for å slappe av. Dette vil kunne redusere plager som kan oppstå etter behandling, som for eksempel hodepine.
 
Historie
 
Bruken av punkter i øret til helbredelse av sykdommer kan spores helt tilbake til legekunstens far,Hippokrates (ca. 400 år f.Kr.), som omtaler behandling ved hjelp av punkter på ørets bakflate.
Øreakupunkturen var også kjent av de gamle egypterne og i det gamle Kina.

Den moderne utviklingen av øreakupunktur ble skapt av den franske legen Paul Nogier på 1950-60 tallet.Han hadde et forskningsprosjekt hvor han kartla en hel rekke punkter i øret,som har effekt på såvel indre organer som på smerter.Han publiserte dette arbeidet i 1957.
 
Gammel tegning fra øreakupunkturens begynnelse,av Dr. Paul Nogier
 
 
 
Dokumentasjon
 
Øreakupunktur er basert på enkle prinsipper,og er i dag solid dokumentert gjennom klinisk og mer eksperimentell forskning.Metoden praktiseres i dag over hele verden,og er anerkjent av Verdens Helseorganisasjon.

Øreakupunktur brukes ofte sammen med fotsoneterapi,da disse behandlingsformene understøtter hverandre,og dermed gir en bedre effekt.
 
Les mer om øreakupunktur: 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint